Friday, March 27, 2020

Naila Farikha - Alumni TKJ 3 Tahun 2018 - VS PLUS 89 SDN.BHD


Nama : Naila Farikha
Kelas : TKJ 3 th 2018 
Pekerjaan : VS PLUS 89 SDN.BHD
Tag Line : "Ambilah Resiko, Bermimpi Lebih Besar dan Berharap Besar"

0 comments:

Post a Comment